9.3.05

Jalan Tuhan

Jalan Tuhan sesungguhnya teramat rahasia, dia disembunyikan oleh hamparan salju. Muhammad-lah yang pertama kali mempertaruhkan hidupnya untuk membersihkan jalan tersebut. Maka siapapun yang berada diatas jalan itu, Ia melaluinya atas bimbingan nabi.
Nabi yang menemukan jalan pertama kali dan meninggalkan berbagai rambu jalan diberbagai tempat sambil berkata " Apabila engkau menapak di jalan yang ini, engkau akan menderita seperti kaum " aad dan Tsamud" dan apabila engkau menyusuri jalan yang ini engkau akan berbahagia sebagaimana berbahagianya orang-orang beriman".

2 Comments:

Anonymous said...

Where did you find it? Interesting read »

Anonymous said...

Enjoyed a lot! »